← Investor Relations

Otrzymanie informacji w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż projekt Spółki pt. “Promocja oraz internacjonalizacja produktów” złożony w ramach konkursu 8/2021 Poddziałania 3.3.3 “Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów, przez co został wybrany do dofinansowania. Całkowity koszt projektu wynosi 307.100,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania 230.325,00 zł.

Przedmiotem projektu jest promocja oferty produktowej firmy MODE S.A., zgodnie z założeniami Programu Promocji w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020. Podejmowane w ramach projektu działania promocyjne mają na celu wzrost rozpoznawalności na rynkach zagranicznych, głównie ZEA marki MODE360° oraz oferowanych produktów: Photo Composer, Jumbo, Twister, Twister Mini, Twister Fashion, Combo oraz Mode Style – innowacyjnych urządzeń służących do automatycznego generowania fotografii produktów oraz ich prezentacji 360° i 3D. W wyniku realizacji działań promocyjnych przewiduje się przede wszystkim: umocnienie międzynarodowej pozycji firmy MODE wśród zagranicznych konkurentów oraz wzrost liczby podpisanych kontraktów/umów z zagranicznymi odbiorcami, a w konsekwencji wzrost wolumenu sprzedaży wymienionych produktów na arenie międzynarodowej.

Projekt zaplanowany jest do realizacji w okresie od 01.08.2021 do 31.03.2022.

O podpisaniu umowy na dofinansowanie, która wymaga od Spółki spełnienia dodatkowych warunków konkursowych, przede wszystkim formalnych_ Spółka poinformuje w formie odrębnego komunikatu.