Prezentacja produktu ma olbrzymie znaczenie, szczególnie w kontekście dóbr luksusowych, ale coraz częściej zyskuje na znaczeniu również w kontekście produktów szybko zbywalnych. W dobie pandemii COVID-19 sprzedaż internetowa znacząco wzrosła w większości branż....