Dotacje

Promocja oraz internacjonalizacja produktów firmy MODE S.A.

Promocja oraz internacjonalizacja produktów firmy MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie dalej: Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż projekt Spółki pt. „Promocja oraz internacjonalizacja produktów" złożony w ramach konkursu 8/2021 Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek...

Promocja oraz internacjonalizacja produktów firmy MODE S.A.

Promocja oraz internacjonalizacja produktów firmy MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie dalej: Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, o zawarciu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Promocja oraz internacjonalizacja produktów MODE...

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu MODE S.A.

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie "Spółka" informuje, iż w dniu 13 grudnia 2019 r. podpisał z Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza SA "PRP" umowę, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie kompleksowego...