Relacje inwestorskie

Podpisanie trzech umów na dofinansowanie projektów targowych MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 30 grudnia 2019 r. podpisał z Agencją Rozwoju Pomorza SA _"ARP"_ trzy umowy _"Umowy"_, o powierzenie grantów na projekty w ramach projektu grantowego "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim". Celem niniejszych projektów jest udział Spółki w zagranicznych targach branżowych, co ma za zadanie promocję urządzeń oferowanych przez Spółkę oraz otwarcie nowych kanałów sprzedażowych.

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu MODE S.A.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 13 grudnia 2019 r. podpisał z Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza SA _"PRP"_ umowę, której przedmiotem jest dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie kompleksowego systemu do wykonywania zautomatyzowanych prezentacji sferycznych oraz prezentacji 360° produktów, uwzględniającego autorskie algorytmy oraz rozwiązania sprzętowe" _"Projekt"_, realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Promocja produktów firmy Mode S.A. poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT

Tytuł projektu:

Promocja produktów firmy Mode S.A. poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT.

Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MODE S.A. na rynku międzynarodowym poprzez kompleksowe promowanie produktów: Photo Composer, Jumbo, Twister oraz Twister Mini, będących własnością firmy MODE S.A. Są to innowacyjne urządzenia do zastosowania w fotografii produktowej w branży e-commerce.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

poszukuje Wykonawcy w zakresie:

WYKONANIE PRAC DORADZTWA W CELU ZASTRZEŻENIA WZORU PRZEMYSŁOWEGO LUB WZORU UŻYTKOWEGO URZĄDZENIA BĘDĄCEGO EFEKTEM PROJEKTU

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

poszukuje Wykonawcy w zakresie:

WYKONANIE PRAC DORADZTWA W CELU UZYSKANIA ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO URZĄDZENIA I ROZWIĄZAŃ W NIM ZAWARTYCH BĘDĄCEGO EFEKTEM PROJEKTU

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

poszukuje Wykonawcy w zakresie:

DOSTAWY WYPOSAŻENIA IT DLA STANOWISK PRACOWNIKÓW DZIAŁU BADAWCZO – ROZWOJOWEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” - Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na stworzenie filmu reklamowego promującego działalność firmy.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” - Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na stworzenie filmu reklamowego promującego działalność firmy.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt. „Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poszukuje Wykonawcy w zakresie:

WERYFIKACJA WYNIKÓW BADAŃ WNIOSKODAWCY W ZAKRESIE STANDARDU OPISU KAMIENI ORAZ ICH CERTYFIKACJI NA POTRZEBY OBROTU ELEKTRONICZNEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” - Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie projektu graficznego ulotek promujących działalność firmy na targach Denkmal (Lipsk).

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” - Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie tłumaczeń na język niemiecki ulotek promujących działalność firmy na targach Denkmal (Lipsk).

Zapytanie ofertowe

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
poszukuje Wykonawcy w zakresie:

DOSTAWY WYPOSAŻENIA IT DLA STANOWISKA PRACOWNIKA DZIAŁU BADAWCZO – ROZWOJOWEGO.