Relacje inwestorskie

Promocja produktów firmy Mode S.A. poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT

Tytuł projektu:

Promocja produktów firmy Mode S.A. poprzez udział w programie promocji branży IT/ICT.

Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MODE S.A. na rynku międzynarodowym poprzez kompleksowe promowanie produktów: Photo Composer, Jumbo, Twister oraz Twister Mini, będących własnością firmy MODE S.A. Są to innowacyjne urządzenia do zastosowania w fotografii produktowej w branży e-commerce.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

poszukuje Wykonawcy w zakresie:

WYKONANIE PRAC DORADZTWA W CELU ZASTRZEŻENIA WZORU PRZEMYSŁOWEGO LUB WZORU UŻYTKOWEGO URZĄDZENIA BĘDĄCEGO EFEKTEM PROJEKTU

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

poszukuje Wykonawcy w zakresie:

WYKONANIE PRAC DORADZTWA W CELU UZYSKANIA ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO URZĄDZENIA I ROZWIĄZAŃ W NIM ZAWARTYCH BĘDĄCEGO EFEKTEM PROJEKTU

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

poszukuje Wykonawcy w zakresie:

DOSTAWY WYPOSAŻENIA IT DLA STANOWISK PRACOWNIKÓW DZIAŁU BADAWCZO – ROZWOJOWEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” - Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na stworzenie filmu reklamowego promującego działalność firmy.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” - Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na stworzenie filmu reklamowego promującego działalność firmy.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt. „Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poszukuje Wykonawcy w zakresie:

WERYFIKACJA WYNIKÓW BADAŃ WNIOSKODAWCY W ZAKRESIE STANDARDU OPISU KAMIENI ORAZ ICH CERTYFIKACJI NA POTRZEBY OBROTU ELEKTRONICZNEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” - Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie projektu graficznego ulotek promujących działalność firmy na targach Denkmal (Lipsk).

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” - Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie tłumaczeń na język niemiecki ulotek promujących działalność firmy na targach Denkmal (Lipsk).

Zapytanie ofertowe

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
poszukuje Wykonawcy w zakresie:

DOSTAWY WYPOSAŻENIA IT DLA STANOWISKA PRACOWNIKA DZIAŁU BADAWCZO – ROZWOJOWEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
poszukuje Wykonawcy w zakresie:

WYKONANIE PRAC BADAWCZYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNEJ TECHNOLOGII DO MAKROFOTOGRAFII. CZĘŚĆ II PRAC – Wykonania analizy jakościowej sprzętu fotograficznego do profesjonalnej fotografii diamentów w obszarze co najmniej produktów producentów: canon i sigma.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
poszukuje Wykonawcy w zakresie

OPRACOWANIE ALGORYTMÓW ANALIZY OBRAZU NA POTRZEBY AUTOMATYCZNEJ CHARAKTERYSTYKI KAMIENI SZLACHETNYCH.