Relacje inwestorskie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
poszukuje Wykonawcy w zakresie:

WYKONANIE PRAC BADAWCZYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNEJ TECHNOLOGII DO MAKROFOTOGRAFII. CZĘŚĆ II PRAC – Wykonania analizy jakościowej sprzętu fotograficznego do profesjonalnej fotografii diamentów w obszarze co najmniej produktów producentów: canon i sigma.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
poszukuje Wykonawcy w zakresie

OPRACOWANIE ALGORYTMÓW ANALIZY OBRAZU NA POTRZEBY AUTOMATYCZNEJ CHARAKTERYSTYKI KAMIENI SZLACHETNYCH.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający w

ramach realizacji projektu pt. „Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poszukuje Wykonawcy w zakresie:

OPRACOWANIE SOFTWARE NA TABLET DLA PROTOTYPU KOMPLETNEGO ROZWIĄZANIA SPRZĘTOWO PROGRAMISTYCZNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO WIZUALIZACJĘ I ANIMACJĘ OBROTOWĄ ORAZ ICH PUBLIKACJĘ ONLINE W MODELU SAAS.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” - Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie projektu graficznego ulotek promujących działalność firmy na targach Konserwacje w Toruń

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

Firma MODE realizuje projekt pt.: "Komercjalizacja produktu MODE360 Photo Composer – automatycznej komory bezcieniowej wraz z oprogramowaniem sterującym do wizualizacji kamieni szlachetnych na potrzeby e-commerce na rynkach USA, Indii i Izraela" współfinansowany ze środków przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający w ramach realizacji projektu - przedsięwzięcia GoGlobal Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych pt. „Komercjalizacja produktu MODE360 Photo Composer – automatycznej komory bezcieniowej wraz z oprogramowaniem sterującym do wizualizacji kamieni szlachetnych na potrzeby e-commerce na rynkach USA, Indii i Izraela” poszukuje Wykonawcy w zakresie:
Wykonania klipów promocyjnych dla produktu MODE360 Photo Composer.

MODE SA Podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Gospodarki

Raport Bieżący GPWInfoStrefa nr 8/2014

MODE SA Podpisanie umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Gospodarki

Zarząd MODE S.A. informuje, że w dniu 23.06.2014r. otrzymał podpisaną dwustronnie umowę z Ministerstwem Gospodarki (Instytucją Wdrażającą/ Instytucją Pośredniczącą II stopnia) o dofinansowanie projektu „Rozwój eksportu MODE - wypromowanie produktów branży ochrony i zachowania zabytków", w ramach poddziałania 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”, działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki, osi priorytetowej 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

Firma MODE realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: "Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający w

ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych” w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
poszukuje Wykonawcy w zakresie:

WYKONANIE PRAC BADAWCZYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNEJ TECHNOLOGII DO MAKROFOTOGRAFII. CZĘŚĆ I PRAC – ANALIZA RYNKU MAKROFOTOGRAFII.

MODE360° na targach Expositio Kielce w dniach 09-11.06.2014

V Europejski Salon Nowych Technologii dla Muzeów, Konserwacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego EXPOSITIO oraz odbywająca się równolegle XV Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO będą mieć miejsce od 9 do 11 czerwca w Targach Kielce.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” - Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na produkcję ścianki ekspozycyjnej, plakatów typu roll up oraz stojaka na ulotki

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” - Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na obsługę techniczną i oświetleniową podczas targów Expositio w Kielcach w okresie 09-11.06.2014