Relacje inwestorskie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający w ramach realizacji projektu - przedsięwzięcia GoGlobal Wsparcie polskich innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych pt. „Komercjalizacja produktu MODE360 Photo Composer – automatycznej komory bezcieniowej wraz z oprogramowaniem sterującym do wizualizacji kamieni szlachetnych na potrzeby e-commerce na rynkach USA, Indii i Izraela” poszukuje Wykonawcy w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych”

w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

poszukuje Wykonawcy w zakresie:

PRODUKCJI PROTOTYPU KOMPLETNEGO ROZWIĄZANIA

SPRZĘTOWO-PROGRAMISTYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający w ramach realizacji projektu pt.

„Urządzenie do automatycznej analizy gemmologicznej i certyfikacji kamieni szlachetnych”

w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

poszukuje Wykonawcy w zakresie:

PRODUKCJI PROTOTYPU KOMPLETNEGO ROZWIĄZANIA

SPRZĘTOWO-PROGRAMISTYCZNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” - Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na wydruk ulotek promujących działalność firmy na targach Monumento Slazburg (Austria) w dniach 16 – 18.01.2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 6.5 „Promocja polskiej gospodarki” Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” - Branżowy program promocji branży ochrony i zachowania zabytków, oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się prośbą o przedstawienie oferty na organizację udziału w targach Monumento Slazburg (Austria) w dniach 16 – 18.01.2014.