← Relacje Inwestorskie

Odwołanie prognoz na lata 2011-2015 z Dokumentu Informacyjnego z 14.03.2012 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MODE SA odwołuje niniejszym raportem prognozy finansowe
na lata 2011-2015 z Dokumentu Informacyjnego opublikowanego
14.03.2012. Powodem odwołania prognoz jest rezygnacja z projektu
produkcji i sprzedaży skanera 3D, mającego planowany od 2013 roku
istotny wpływ na wysokość przychodów. Zarząd Spółki po
przeprowadzonych ponownych badaniach rynku i ustaleniu estymacji
przychodów oraz ocenie czasu niezbędnego na badania w kontekście
kosztów projektu uznał, że jest on wysoce niekorzystny dla
efektywności spółki. Obecne działania R&D będą silniej skupione
wokół rozwoju najbardziej dochodowej oferty spółki jaką są urządzenia
do cyfryzacji i fotografii dla rynku e-commerce i muzealnictwa. Spółka
planuje również w kolejnych latach silną ekspansję na rynki obu Ameryk
oraz krajów arabskich, ze względu na silny potencjał tych regionów w
sprzedaży internetowej.
Podstawa prawna § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect