← Relacje Inwestorskie

Powołanie Prezesa Zarządu Mode Spółka Akcyjna

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na okres kolejnej rocznej kadencji Pana Rafała Stepiuka na stanowisko Prezesa Zarządu. Dotychczasowy mandat wygasł z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

W załączeniu życiorys Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.