← Relacje Inwestorskie

Raport za I kwartał 2013 Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”