← Relacje Inwestorskie

Raport za IV kwartał 2012 MODE SA Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”