Władze spółki

Zarząd

Rafał Stepiuk, Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Mode S.A. od czerwca 2017r.

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Od 2012r. zdobywał doświadczenie pełniąc funkcje menadżerskie oraz zasiadając w zarządzie spółek z obszaru odnawialnych źródeł energii. Odznacza się przede wszystkim wysokimi kwalifikacjami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia projektów, zdolnościami negocjacyjnymi oraz umiejętnością optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa.

W Mode S.A. pracuje w szczególności nad usprawnieniem mocy produkcyjnych, gospodarki magazynowej oraz wdrażaniem procesów wewnętrznych. Interesuje się nowoczesnymi technologiami oraz rozwojem infrastruktury w Polsce.

Rada nadzorcza

Paweł Zając, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomiczny UG, studia na specjalności: Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania UG – Studium Podyplomowe – Controlling w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem). Posiada doświadczenie w bankowości, rachunkowości i controllingu. Od kilku lat zajmuje się funduszami VC typu seed. Od 2012 roku pracuje w ramach Funduszu Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza SA. W grudniu 2016 roku został dyrektorem w Dziale Inwestycji Kapitałowych zarządzającym w ramach funduszu portfelem ponad 30 spółek. Posiada także doświadczenie w organach spółek.

Aktualnie pełni m.in. funkcje: Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PAWS Sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach: MODE S.A., Sinutronic Sp. z o.o. oraz Let's Deliver Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej w spółce NovaPUR Sp. z o.o.
Ponadto w okresie co najmniej ostatnich trzech lat pełnił funkcje w następujących podmiotach: OffiServ Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Cloud Industry Solutions Sp. z o.o - Członek Rady nadzorczej, Xenga Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Grzegorz Faleńczyk, Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Ekonomiczno-Społeczny) uzyskał tytuł magistra ekonomii. Przebieg pracy zawodowej: [1992 - 2002] HARVESTER sp. z o.o. – Prezes Zarządu, [2000 - 2003] CWS Polska sp. z o.o. – Dyrektor Zarządzający, [2002 - 2003] HTS Polska Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, [2005 - 2010] SASKA KĘPA sp. z o.o. – Prezes Zarządu. Aktualnie pełni m.in. funkcje: Prezesa Zarządu ABCUS sp. z o.o.[od 2000 r.], Członka Rady Nadzorczej MODE S.A. [od 2011 r.]. Posługuje się językami obcymi: angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.

Piotr Boliński, Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia wyższe inżynierskie na Politechnice Warszawskiej (kierunek: Automatyka) i posiada tytuł magistra inżyniera elektroniki; W latach 1993- 2009 prowadził własną działalność gospodarczą, obejmującą doradztwo biznesowe w zakresie zarządzania i sprzedaży. Jest współtwórcą i wspólnikiem kilku przedsięwzięć z obszarów: informatyka, media, nieruchomości, finanse. Pracował m.in. w Siemens Nixdorf, Polsys, PPWP, Via Polska.
Pan Piotr Boliński był (w okresie co najmniej ostatnich trzech lat) lub nadal jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych m.in. w następujących podmiotach: [2016- obecnie] Science Connect Sp. z o.o. – Członek Zarządu, [2016- obecnie] Tax4U Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, [2015- obecnie] Piaseczno Park sp. z o.o. – Członek Zarządu, [2011 – obecnie] Clean Energy Venture SA w Warszawie – Prezes Zarządu, [2011 – obecnie] City Inspire SA w Płocku – Członek Rady Nadzorczej, [2014 - obecnie] Neuro Innovations sp.z o.o. w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, [2012 – obecnie] Excelead SA w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, [2014 - obecnie] Morizon SA w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, [2008 – obecnie] Spartan Sp. z o.o. w Warszawie – Członek Zarządu, [2004 – obecnie] Via Polska Sp. z o.o. w Warszawie – Prezes Zarządu, [2002 – obecnie] B Investment Sp. z o.o. w Warszawie – Członek Zarządu, [2014 - 2018] Setanta ASI SA (dawniej Setanta Finance Group SA) w Warszawie – Członek Zarządu. Posługuje się językami obcymi: angielskim, niemieckim.

Roman Pudełko, Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami działającymi głównie w branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej. Kierował działami sprzedaży w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Założyciel i wspólnik wielu przedsięwzięć biznesowych działających w branży innowacyjnych technologii. Uczestnik wielu specjalistycznych kursów i szkoleń w Polsce i za granicą, w trakcie których doskonalił umiejętności z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi oraz procesem sprzedaży dla klientów kluczowych.
Pan Roman Pudełko był lub nadal jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych m.in. w następujących podmiotach: [2001-2005] S4E S.A. – Prezes Zarządu, [2005-2007] Softbank S.A. – Dyrektor Handlowy, [2007-2017] FU „ROM” Roman Pudełko, [2005–2016] S4E S.A. – Członek Rady Nadzorczej, [2017 - obecnie] Surfland Systemy komputerowe S.A. – Członek Rady Nadzorczej, [2018 - obecnie] Pilab S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Artur Górski, Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2009 r. prowadzi własną działalność gospodarczą m.in. w zakresie consultingu oraz wspierania spółek publicznych w obszarze relacji inwestorskich. Jest także inwestorem indywidualnym specjalizującym się w restrukturyzacjach oraz fuzjach i przejęciach. Z sukcesem zrealizował m.in. transakcję połączenia notowanej na rynku NewConnect Spółki Laser-Med S.A. ze studiem deweloperskim gier komputerowych One More Level S.A.

Pan Artur Górski był lub nadal jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych m.in. w następujących podmiotach: [2015-2016] Silesia One S.A. – Członek Rady Nadzorczej, [2017-2018] Laser-Med S.A. (One More Level S.A.) – Członek Rady Nadzorczej, [2017 - obecnie] Surfland Systemy Komputerowe S.A. –Członek Rady Nadzorczej, [2018 - obecnie] Setanta S.A. – Członek Rady Nadzorczej, [2019 - obecnie] Synerga.fund S.A. – Członek Rady Nadzorczej, [2019- obecnie] JR HOLDING ASI S.A. – Członek Rady Nadzorczej, [2019 - obecnie] Investoria Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, [2020 - obecnie] NC Investors Sp. z o.o. - Prezes Zarządu.

Kontakt dla inwestorów

Tel. +48 58 739 64 40
office@mode360.eu