Spis raportów

Raport za IV kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

Raport za III kwartał 2018

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport za II kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 r.

Raport za I kwartał 2018

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018r.