Spis raportów

Raport za III kwartał 2017

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Raport za II kwartał 2017

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2017 r.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016

Zarząd Spółki MODE S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Spółki za 2016 rok.Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2017 roku, a nie jak pierwotnie określono w harmonogramie publikacji raportów okresowych w 2017 roku (raport EBI nr 1/2017) w dniu 26 czerwca 2017 r.

Raport za I kwartał 2017

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Gdańsku, w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2017 r.

MODE SA Korekta raportu kwartalnego za I kw. 2016 r.

Zarząd MODE S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za I kw. 2016 r. Powodem korekty jest pomyłka w zestawieniu ilości akcji oraz aktualizacja danych bilansowych z przyczyn opóźnionych procesów księgowych.