Spis raportów

Raport za IV kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

Raport za III kwartał 2018

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Raport za II kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 r.

Raport za I kwartał 2018

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2018r.

Raport za III kwartał 2017

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Raport za II kwartał 2017

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2017 r.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016

Zarząd Spółki MODE S.A. informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego Spółki za 2016 rok.Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2017 roku, a nie jak pierwotnie określono w harmonogramie publikacji raportów okresowych w 2017 roku (raport EBI nr 1/2017) w dniu 26 czerwca 2017 r.