Spis raportów

Raport za I kwartał 2017

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Gdańsku, w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2017 r.

MODE SA Korekta raportu kwartalnego za I kw. 2016 r.

Zarząd MODE S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za I kw. 2016 r. Powodem korekty jest pomyłka w zestawieniu ilości akcji oraz aktualizacja danych bilansowych z przyczyn opóźnionych procesów księgowych.

Raport kwartalny MODE SA za IV kwartał 2015 roku

Zarząd MODE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy – Raport Kwartalny Spółki za IV kwartał 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi), przedstawiający również dane finansowe narastająco, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi).

Raport kwartalny MODE SA za III kwartał 2015 roku

Zarząd MODE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy – Raport Kwartalny Spółki za III kwartał 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi), przedstawiający również dane finansowe narastająco, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi).

Raport kwartalny MODE SA za II kwartał 2015 roku

Zarząd MODE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy – Raport Kwartalny Spółki za II kwartał 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi), przedstawiający również dane finansowe narastająco, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi).