Raport

MODE SA - Raport kwartalny za II kw 2012 roku

Zarząd MODE S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2012 r.
Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu
  • Elżbieta Drewnikowska - Członek Zarządu


Załączniki:

MODESA_Raport_Q2

Wróć