Raport

Raport okresowy za III kwartał 2012

Zarząd MODE SA na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" publikuje raport kwartalny za III kwartał 2012 roku. W załączeniu treść raportu.

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu
  • Elżbieta Drewnikowska - Członek Zarządu


Załączniki:

Raport_za_III_kwartal_2012

Wróć