Raport

MODE SA uchwały podjęte 17.01.2013 r. przez NWZ

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych 17 stycznia 2013 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik

Wróć