Raport

Raport za IV kwartał 2012

Zarząd MODE S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu
  • Elżbieta Drewnikowska - Członek Zarządu


Załączniki:

raport_Q4_MODE_SA

Wróć