Raport

Raport za pierwszy kwartał 2013r.

Zarząd MODE S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu
  • Elżbieta Drewnikowska - Członek Zarządu


Załączniki:

raport_Q1

Wróć