Raport

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2013 roku.

Zarząd MODE S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2013 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Starowiejskiej 67 w Gdańsku.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w https://modeview.com/#news-data alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Załączniki:
Ogłoszenie ZWZA, PDF, rozmiar: 80kB
Projekty uchwał ZAZA, PDF, rozmiar: 38kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Mikołaj Bator - Prezes Zarządu
Elżbieta Drewnikowska - Członek Zarządu

Wróć