Raport

MODE SA uchwały podjęte 14.06.2013 r. przez NWZ

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych 14 czerwca 2013 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Wróć