Raport

Raport okresowy MODE S.A. za IV kwartał 2013 r.

Zarząd Spółki MODE S.A. w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

raport_Q4 2013.pdf rozmiar: 1436.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Mikołaj Bator - Prezes Zarządu

Wróć