Raport

MODE SA MOE SA - Raport za I kwartał 2014

Zarząd MODE SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu


Załączniki:

20140515_MODE raport za I kw 2014

Wróć