Raport

Raport roczny 2013 MODE SA

Zarząd MODE S.A. w załączeniu przekazuje raport roczny za 2013 rok, Sprawozdanie Finansowe, Opinię Biegłego Rewidenta oraz oświadczenia Zarządu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

oświadczenie_1

oświadczenie_2

20140515_Raport i opinia Bieg łego za rok obrotowy 2013

20140513_MODE S.A. raport roczny za 2013

20140513_ MODE S.A._SF za rok obrotowy 2013


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu

Wróć