Raport

Informacja zarządu MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2014 r. Spółka podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Nr umowy: Go Global .Pl (3)-5091/2014) o dofinansowanie projektu „Komercjalizacja produktu MODE360 Photo Composer – automatycznej komory bezcieniowej wraz z oprogramowaniem sterującym do wizualizacji kamieni szlachetnych na potrzeby e-commerce na rynkach USA, Indii i Izraela.

Na mocy umowy przyznano wsparcie na realizację projektu w łącznej kwocie nieprzekraczającej 174 tys. PLN. Dofinansowanie wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Emitent przekazuje do publicznej wiadomości niniejszą informację, gdyż otrzymane dofinansowanie wpłynie na wynik Spółki w bieżącym roku.

Wróć