Raport

Raport okresowy MODE S.A. za III kwartał 2014 r.

Zarząd MODE SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu


Załączniki:

20141114_MODE raport za III kw 2014

Wróć