Raport

MODE SA Raport okresowy MODE S.A. za I kwartał 2015 roku

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu
  • Rafał Stepiuk - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

20141114_MODE raport za I kw 2015

Wróć