Raport

MODE SA Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MODE S. A. w dniu 29 czerwca 2015 roku

Zarząd Spółki MODE S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MODE S. A., w dniu 29 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu
  • Rafał Stepiuk - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

akt_notarialny

Wróć