Raport

MODE SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MODE S.A.

Zarząd MODE S.A. ("Emitent") informuje, iż w w dniu 29.06. 2015r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta:

Przyjęto pisemną rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta którą złożył Pan Piotr Moksa.

W skutek uchwały nr 16 ZWZA MODE SA z dnia 29.06.2015 powołany do składu Rady Nadzorczej został Pan Rafał Kunicki.

Wróć