Raport

Raport kwartalny MODE SA za III kwartał 2015 roku

Zarząd MODE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (?Spółka?), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy ? Raport Kwartalny Spółki za III kwartał 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi), przedstawiający również dane finansowe narastająco, za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 września 2015 roku (wraz z danymi porównywalnymi).

Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1. i 4.2. w zw. z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ? ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu
  • Rafał Stepiuk - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

2015_11_13_MODE raport za III kw 2015

Wróć