Raport

MODE SA Korekta raportu kwartalnego za I kw. 2016 r.

Zarząd MODE S.A. przekazuje korektę raportu kwartalnego za I kw. 2016 r. Powodem korekty jest pomyłka w zestawieniu ilości akcji oraz aktualizacja danych bilansowych z przyczyn opóźnionych procesów księgowych.
W załączaniu prawidłowa treść raportu za I kw. 2016 r. po korekcie.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu
  • Rafał Stepiuk - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

2016_05_20_MODE raport za I kw 2016 korekta

Wróć