Raport

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MODE S.A. na dzień 22 marca 2017 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Mode S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22.03.2017 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się przy Al. Grunwaldzkiej 472D, piętro 13 w Gdańsku.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach do niniejszego raportu.

26474655_20170222_Zwolanie_NWZA_Mode_S.A..pdf
26474655_20170222_projekty_uchwal_NWZA_Mode_S.A..pdf

Wróć