Raport

MODE SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22 marca 2017 roku.

Zarząd MODE S.A. dalej: "Emitent", "Spółka" informuje iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dalej: "Zgromadzenie", które odbyło się w dniu 22 marca 2017 roku obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 61,178% kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu:

1. Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu 1.650.000

Liczba głosów 1.650.000

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu 45,61%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 27,90%

2. Setanta S.A.

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu 1.552.604

Liczba głosów 1.552.604

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu 42,92%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 26,27%

3. ABS Investment S.A.

Liczba akcji zgłoszonych na Zgromadzeniu 385.000

Liczba głosów 385.000

Procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu 10,64%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,51%

Wróć