Raport

Raport bieżący nr 12/2017 Powiadomienie o transakcji na akcjach MODE S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd spółki MODE S.A. z siedzibą w Straszynie _zwana dalej "Spółką", "Emitentem"_ niniejszym informuje, że w dniu 20 października 2017 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej - Pana Leszka Mazura, zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 pkt a_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, dotyczące transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.. Załączniki Plik
20102017_LTM_Mode.pdf

Wróć