Raport

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Mode Spółka Akcyjna

Zarząd MODE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:


Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 14 luty 2018 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 14 maja 2018 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 13 sierpnia 2018 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku

Raport roczny za 2017 rok - 25 maja 2018 roku

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu

Wróć