Raport

Raport za I kwartał 2018

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu


Załączniki:

2017_11_13_MODE raport za III kw 2017

Wróć