Raport

Zawiadomienie w trybie Art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu stanu posiadania powyżej progu 5%.

Zarząd Mode S.A. "Emitent" z siedzibą w Straszynie informuje, że w dniu 18.06.2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Piotra Bolińskiego. - powiadomienie, zgodnie z art. 69 ust 1. ustawy o ofercie. Zawiadomienie dokonane jest w związku z nabyciem 564 567 akcji co stanowi 9,55% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

30661672_18062018_zawiadomienie_Piotr_Bolinski.pdf

Wróć