Raport

Raport za III kwartał 2018

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu
  • Konrad Szwedziński - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

MODE raport za III kw 2018

Wróć