Raport

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd MODE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku - 13 lutego 2019 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 14 maja 2019 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku - 13 sierpnia 2019 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 13 listopada 2019 roku
Raport roczny za 2018 rok - 24 maja 2019 roku

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu
  • Konrad Szwedziński - Wiceprezes Zarządu

Wróć