Raport

Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd spółki Mode S.A. z siedzibą w Straszynie informuje, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku - w dniu 12.02.2020 roku,

• raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - w dniu 13.05.2020 roku,

• raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - w dniu 12.08.2020 roku,

• raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - w dniu 10.11.2020 roku,

Raport roczny za 2019 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 27.05.2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu

Wróć