Raport

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd MODE S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za IV kwartał 2013 roku - 14 luty 2014 roku
Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za I kwartał 2014 roku - 15 maja 2014 roku
Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za II kwartał 2014 roku - 14 sierpnia 2014 roku
Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za III kwartał 2014 roku - 14 listopada 2014 roku
Raport roczny (jednostkowy, skonsolidowany) za 2013 rok - 16 maja 2014 roku

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Mikołaj Bator - Prezes Zarządu

Wróć