Raport

Harmonogram raportów okresowych w 2013 r.

Raport Bieżący nr 3/2013

Zarząd Spółki MODE S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 będą przekazywane w następujących terminach:
raport za IV kwartał 2012 roku - dnia 14 lutego 2013 roku
raport za I kwartał 2013 roku - dnia 15 maja 2013 roku
raport za II kwartał 2013 roku - dnia 14 sierpnia 2013 roku
raport za III kwartał 2013 roku - dnia 14 listopada 2013 roku
raport roczny za 2012 rok - dnia 14 czerwca 2013 roku
Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Wróć