Raport

Informacja dotycząca opóźnienia publikacji raportu bieżącego 1/2013

Zarząd MODE S.A. informuje, że raport bieżący nr 1/2013 dotyczący publikacji uchwał NWZ z 17 stycznia 2013 r. ukazał się z opóźnieniem.

Przyczyną opóźnienia były problemy techniczne. Zarząd podjął działania w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna: zasada 16a ze Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Wróć