Raport

MODE SA odwołanie prognoz na lata 2011-2015 z dokumentu informacyjnego z 14.03.2012

Raport Bieżący nr 4/2013

Zarząd spółki MODE SA odwołuje niniejszym raportem prognozy finansowe na lata 2011-2015 z Dokumentu Informacyjnego opublikowanego 14.03.2012. Powodem odwołania prognoz jest rezygnacja z projektu produkcji i sprzedaży skanera 3D, mającego planowany od 2013 roku istotny wpływ na wysokość przychodów. Zarząd Spółki po przeprowadzonych ponownych badaniach rynku i ustaleniu estymacji przychodów oraz ocenie czasu niezbędnego na badania w kontekście kosztów projektu uznał, że jest on wysoce niekorzystny dla efektywności spółki. Obecne działania R&D będą silniej skupione wokół rozwoju najbardziej dochodowej oferty spółki jaką są urządzenia do cyfryzacji i fotografii dla rynku e-commerce i muzealnictwa. Spółka planuje również w kolejnych latach silną ekspansję na rynki obu Ameryk oraz krajów arabskich, ze względu na silny potencjał tych regionów w sprzedaży internetowej.


Podstawa prawna § 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Wróć