Raport

Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała decyzję (dalej: Decyzja), w sprawie pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania ze środków publicznych subwencji finansowej w wysokości 91.399,00 zł (dalej: Subwencja). W Decyzji wskazano, iż Spółka otrzyma przelew Subwencji na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zgodnie z dokumentami programowymi oraz umową otrzymania Subwencji, Subwencja podlega zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia Subwencji, z zastrzeżeniem, iż kwota zwrotu Subwencji będzie wynosić od 25% do 100% w zależności od spełnienia przez Spółkę zapisów określonych w dokumentach, na podstawie których Subwencja została przez Spółkę otrzymana (pozostała część Subwencji będzie podlegała umorzeniu).

Niniejsza Subwencja została udzielona Spółce ze środków publicznych, które zostały przeznaczone na realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-21Rafał StepiukPrezes Zarządu

Wróć