Raport

Podjęcie decyzji w sprawie analizy możliwych kierunków rozwoju dla Spółki

Raport bieżący nr 27/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie analizy możliwych kierunków rozwoju dla Spółki, tj. w zakresie:

- połączenia z innym podmiotem lub wniesieniem innego przedsiębiorstwa rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego do struktur Spółki,

- sprzedaży całości przedsiębiorstwa – poprzez wydzielenie ze struktur Spółki całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego i jego sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego niepowiązanego ze Spółką,

- sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - poprzez wydzielenie ze struktur Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa (obejmującej dział produkcji wysokiej jakości nowatorskich rozwiązań służących do automatycznego generowania fotografii produktu i ich prezentacji 360 stopni) w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego i jej sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego niepowiązanego ze Spółką,

- sprzedaży całości przedsiębiorstwa – poprzez wydzielenie ze struktur Spółki całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego i jego sprzedaży na rzecz podmiotu, w którym Spółka będzie miała 100% udziałów,

- sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - poprzez wydzielenie ze struktur Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa (obejmującej dział produkcji wysokiej jakości nowatorskich rozwiązań służących do automatycznego generowania fotografii produktu i ich prezentacji 360 stopni) w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego i jej sprzedaży na rzecz podmiotu, w którym Spółka będzie miała 100% udziałów,

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-08Rafał StepiukPrezes Zarządu

Wróć