Raport

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało pięciu Członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Sławomira Jarosza, Pana Artura Górskiego, Pana Grzegorza Faleńczyka, Pana Romana Pudełko oraz Pana Piotra Bolińskiego na nową wspólną roczną kadencję, która upłynie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy 2020.

Zarząd informuje, że dotychczasowe mandaty członków Rady Nadzorczej wykonywane w ramach obecnej kadencji wygasły z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

W załączeniu życiorysy Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Wróć