Raport

Raport kwartalny MODE SA za III kwartał 2016 roku

Zarząd Spółki Mode S.A. z siedzibą w Gdańsku, w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2016 r.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Stepiuk - Wiceprezes Zarządu

Wróć