Raport

Raport okresowy MODE S.A. za IV kwartał 2014 r.

Zarząd MODE SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu
  • Wojciech Kruszyński - W-ce Prezes Zarządu


Załączniki:

20150213_MODE raport za IV kw 2014

Wróć