Raport

Raport okresowy za III kwartał 2020 r.

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie, w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2020 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Stepiuk - Prezes Zarządu

Załącznik nr 1

Wróć