Raport

Raport roczny za rok obrotowy 2012

Zarząd MODE S.A. z siedzibą w Gdańsku niniejszym przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2012.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Mikołaj Bator - Prezes Zarządu
  • Elżbieta Drewnikowska - Członek Zarządu


Załączniki:

raport_roczny_2012

Oświadczenie Zarządu 2012

Raport i opinia biegłego rewidenta 2012

Sprawozdanie finansowe 2012

Wróć